Cách hoạt động của mô hình nhượng quyền

Chia Sẻ Bài Viết

Bạn đã bao giờ tự hỏi về cách hoạt động của mô hình nhượng quyền và tại sao nó trở thành một mô hình kinh doanh phổ biến?

Mô hình nhượng quyền đang trở thành một phương thức kinh doanh ngày càng phổ biến, cho phép các doanh nghiệp mở rộng và phát triển nhanh chóng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hoạt động của mô hình nhượng quyền, từ khái niệm cơ bản đến các bước triển khai và những lợi ích cũng như nhược điểm của nó. Chúng ta cũng sẽ khám phá các yếu tố cần thiết để thành công với mô hình nhượng quyền. Hãy cùng bắt đầu khám phá sự hấp dẫn của mô hình này và tìm hiểu về cách nó có thể áp dụng vào kinh doanh của bạn.

Khái niệm cơ bản về mô hình nhượng quyền

Định nghĩa mô hình nhượng quyền

Mô hình nhượng quyền là một hình thức kinh doanh mà bên nhượng quyền (franchisor) cấp phép cho bên nhận nhượng quyền (franchisee) quyền sử dụng nhãn hiệu, quy trình hoạt động, sản phẩm, và hỗ trợ kinh doanh để mở và vận hành một đơn vị kinh doanh độc lập dưới tên thương hiệu của bên nhượng quyền.

Lợi ích của mô hình nhượng quyền

 • Mở rộng và phát triển nhanh chóng: Mô hình nhượng quyền cho phép bên nhượng quyền mở rộng mạng lưới kinh doanh một cách nhanh chóng thông qua việc kết hợp với các bên nhận nhượng quyền.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Bên nhượng quyền đã xây dựng sẵn hệ thống, quy trình hoạt động và hỗ trợ kinh doanh, giúp bên nhận nhượng quyền tiết kiệm thời gian và công sức trong việc phát triển kinh doanh.
 • Hỗ trợ từ bên nhượng quyền: Bên nhượng quyền cung cấp hỗ trợ đa dạng như đào tạo, marketing, quảng cáo, mua hàng chung, và tư vấn kinh doanh, giúp bên nhận nhượng quyền khởi đầu và vận hành kinh doanh một cách hiệu quả.

Ví dụ về các lĩnh vực sử dụng mô hình nhượng quyền

 1. Nhượng quyền thức ăn nhanh: McDonald’s, Subway, KFC.
 2. Nhượng quyền khách sạn: Marriott, Hilton, InterContinental.
 3. Nhượng quyền dịch vụ làm đẹp: Supercuts, Great Clips.
 4. Nhượng quyền giáo dục: Kumon, Mathnasium.
 5. Nhượng quyền bán lẻ: 7-Eleven, Circle K… tham khảo thêm bài viết mô hình nhượng quyền rửa xe máy. Một trong những hình thức nhượng quyền đang phát triển tại Việt Nam.

Các thành phần trong mô hình nhượng quyền

Bên nhượng quyền (franchisor)

Bên nhượng quyền (franchisor) đóng vai trò quan trọng trong mô hình nhượng quyền. Đây là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một doanh nghiệp thành công và có thương hiệu đã được phát triển. Các yếu tố quan trọng liên quan đến bên nhượng quyền bao gồm:

 • Xây dựng và phát triển thương hiệu: Bên nhượng quyền đã xây dựng một thương hiệu được công nhận và có giá trị trên thị trường.
 • Chuẩn hóa quy trình hoạt động: Bên nhượng quyền phát triển quy trình hoạt động chi tiết và có hiệu quả, nhằm đảm bảo sự nhất quán giữa các đơn vị kinh doanh trong hệ thống nhượng quyền.
 • Cung cấp hỗ trợ và tư vấn: Bên nhượng quyền cung cấp hỗ trợ đào tạo, quảng cáo, marketing, quản lý, và các dịch vụ khác cho bên nhận nhượng quyền.

Bên nhận nhượng quyền (franchisee)

Bên nhận nhượng quyền (franchisee) là tổ chức hoặc cá nhân nhận quyền sử dụng thương hiệu, quy trình hoạt động, sản phẩm từ bên nhượng quyền. Các yếu tố quan trọng liên quan đến bên nhận nhượng quyền bao gồm:

 • Mở và vận hành đơn vị kinh doanh: Bên nhận nhượng quyền được phép mở và vận hành một đơn vị kinh doanh dưới tên thương hiệu của bên nhượng quyền.
 • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn: Bên nhận nhượng quyền phải tuân thủ các quy định, quy trình và tiêu chuẩn do bên nhượng quyền đề ra.
 • Thực hiện hợp đồng và trả các khoản phí: Bên nhận nhượng quyền thường phải ký hợp đồng với bên nhượng quyền và trả các khoản phí nhượng quyền, phí quảng cáo, hoặc phí khác theo thỏa thuận.

Cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền đều có quyền lợi và trách nhiệm riêng. Một số quyền lợi và trách nhiệm phổ biến của mỗi bên gồ

Quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên

Cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền đều có quyền lợi và trách nhiệm riêng. Một số quyền lợi và trách nhiệm phổ biến của mỗi bên gồm:

 • Quyền lợi của bên nhượng quyền:
  • Nhận lợi nhuận từ việc thu phí nhượng quyền: Bên nhượng quyền nhận được lợi nhuận từ việc thu phí nhượng quyền hoặc các khoản phí khác từ bên nhận nhượng quyền.
  • Mở rộng và gia tăng sự hiện diện thương hiệu: Bên nhượng quyền có thể mở rộng sự hiện diện thương hiệu của họ thông qua việc kết hợp với nhiều bên nhận nhượng quyền.
  • Phát triển và cải tiến hệ thống: Bên nhượng quyền có khả năng phát triển và cải tiến hệ thống, quy trình, sản phẩm và dịch vụ của mình dựa trên thông tin và phản hồi từ các bên nhận nhượng quyền.
 • Quyền lợi của bên nhận nhượng quyền:
  • Sử dụng thương hiệu và quy trình đã được chứng minh: Bên nhận nhượng quyền có quyền sử dụng thương hiệu đã được xây dựng và quy trình hoạt động đã được kiểm chứng, giúp tăng khả năng thành công trong kinh doanh.
  • Hỗ trợ và đào tạo từ bên nhượng quyền: Bên nhận nhượng quyền nhận được sự hỗ trợ đào tạo, tư vấn kinh doanh, quảng cáo và marketing từ bên nhượng quyền để giúp họ khởi đầu và vận hành kinh doanh hiệu quả.
  • Mạng lưới và quan hệ đối tác: Bên nhận nhượng quyền có cơ hội kết nối và xây dựng quan hệ đối tác với các bên nhận nhượng quyền khác trong mạng lưới nhượng quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm.
 • Trách nhiệm của mỗi bên:
  • Bên nhượng quyền: Bên nhượng quyền có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ, đào tạo và tư vấn kinh doanh cho bên nhận nhượng quyền. Họ cũng phải duy trì và cải tiến hệ thống, quy trình và chất lượng sản phẩm/dịch vụ để đảm bảo sự nhất quán và thành công trong toàn bộ mạng lưới nhượng quyền.
  • Bên nhận nhượng quyền: Bên nhận nhượng quyền phải tuân thủ các quy định, quy trình và tiêu chuẩn được đề ra bởi bên nhượng quyền. Họ cần phải thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng, tuân thủ quy trình hoạt động và bảo vệ thương hiệu của bên nhượng quyền. Bên nhận nhượng quyền cũng có trách nhiệm nỗ lực trong việc phát triển và mở rộng doanh nghiệp của mình dưới tên thương hiệu của bên nhượng quyền.

Điều quan trọng là cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền phải tuân thủ và thực hiện các cam kết được đề ra trong hợp đồng nhượng quyền. Sự tuân thủ này sẽ tạo ra một môi trường hợp tác lâu dài và mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Lưu ý rằng mỗi mô hình nhượng quyền có thể có các quyền lợi và trách nhiệm cụ thể khác nhau, phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền.

Các bước hoạt động của mô hình nhượng quyền

Chuẩn bị trước khi triển khai mô hình nhượng quyền

 • Nghiên cứu và phân tích thị trường: Bên nhượng quyền nên nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định tiềm năng kinh doanh và đối tượng khách hàng mục tiêu.
 • Xây dựng hệ thống và quy trình hoạt động: Bên nhượng quyền cần xây dựng hệ thống quy trình hoạt động chi tiết, bao gồm quy trình sản xuất, cung cấp hàng hóa/dịch vụ, quản lý nhân sự, và hệ thống kế toán.
 • Chuẩn bị tài liệu và hợp đồng: Bên nhượng quyền cần chuẩn bị tài liệu nhượng quyền và hợp đồng chi tiết, bao gồm các điều khoản về quyền và trách nhiệm của mỗi bên.

Quy trình tuyển chọn đối tác

 • Tiếp thị và quảng bá: Bên nhượng quyền tiến hành các hoạt động tiếp thị và quảng bá để thu hút sự quan tâm từ các đối tác tiềm năng.
 • Đánh giá và lựa chọn: Bên nhượng quyền tiến hành quá trình đánh giá đối tác tiềm năng dựa trên các tiêu chí như kinh nghiệm, tài chính, và thái độ kinh doanh.
 • Ký kết hợp đồng: Sau khi lựa chọn đối tác, bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền ký kết hợp đồng nhượng quyền, đặt ra các điều khoản và điều kiện rõ ràng cho việc triển khai mô hình nhượng quyền.

Đào tạo và hướng dẫn

 • Đào tạo sản phẩm và quy trình hoạt động: Bên nhượng quyền cung cấp đào tạo chi tiết về sản phẩm và quy trình hoạt động cho bên nhận nhượng quyền, giúp họ nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết.
 • Hướng dẫn về quản lý và kinh doanh: Bên nhượng quyền hướng dẫn bên nhận nhượng quyền về quản lý cửa hàng, kế toán, marketing, và các hoạt động kinh doanh khác để đảm bảo sự thành công trong vận hành.

Quản lý và hỗ trợ sau triển khai

 • Quản lý hệ thống: Bên nhượng quyền theo dõi và quản lý hoạt động của các đơn vị nhượng quyền để đảm bảo tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
 • Hỗ trợ kinh doanh: Bên nhượng quyền cung cấp hỗ trợ và tư vấn liên tục cho bên nhận nhượng quyền, bao gồm hỗ trợ về marketing, quảng cáo, quản lý, tài chính và giải quyết các vấn đề kinh doanh.
 • Đào tạo và nâng cao năng lực: Bên nhượng quyền tiếp tục cung cấp đào tạo và nâng cao năng lực cho bên nhận nhượng quyền để giúp họ nâng cao hiệu suất kinh doanh và thích nghi với thay đổi trong môi trường kinh doanh.
 • Phát triển mạng lưới: Bên nhượng quyền khuyến khích sự giao tiếp và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị nhượng quyền trong mạng lưới, tạo ra một cộng đồng hỗ trợ và hợp tác.

Quản lý và hỗ trợ sau triển khai là một yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển mạng lưới nhượng quyền. Bên nhượng quyền cần đảm bảo rằng các đơn vị nhượng quyền hoạt động hiệu quả và duy trì mức độ chất lượng và nhất quán cao trong toàn bộ hệ thống.

Bằng cách cung cấp sự hỗ trợ liên tục và quản lý tốt sau triển khai, mô hình nhượng quyền có thể đạt được sự thành công và phát triển bền vững trong thời gian dài.

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình nhượng quyền

Ưu điểm hình thức nhượng quyền

1. Mở rộng và phát triển nhanh chóng:

 • Mô hình nhượng quyền cho phép mở rộng mạng lưới kinh doanh một cách nhanh chóng thông qua việc kết hợp với các bên nhận nhượng quyền.
 • Các đơn vị nhượng quyền mới có thể tiếp cận thị trường và khách hàng mục tiêu hiệu quả dựa trên thương hiệu và hệ thống đã được phát triển sẵn.

2. Tiết kiệm thời gian và công sức:

 • Bên nhận nhượng quyền không cần xây dựng thương hiệu và quy trình hoạt động từ đầu, mà có thể sử dụng những quy trình đã được chứng minh và kiểm chứng bởi bên nhượng quyền.
 • Điều này giúp bên nhận nhượng quyền tiết kiệm thời gian và công sức trong việc khởi đầu kinh doanh, tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.

3. Hỗ trợ và đào tạo từ bên nhượng quyền:

 • Bên nhượng quyền cung cấp hỗ trợ đào tạo, tư vấn kinh doanh, quảng cáo và marketing, quản lý nhân sự, và các dịch vụ khác để giúp bên nhận nhượng quyền khởi đầu và vận hành kinh doanh hiệu quả.
 • Bên nhượng quyền có kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc trong lĩnh vực kinh doanh của mình, giúp bên nhận nhượng quyền đạt được thành công nhanh hơn và tránh các sai lầm thường gặp.

Nhược điểm hình thức nhượng quyền kinh doanh

1. Mất sự tự chủ và linh hoạt:

 • Bên nhận nhượng quyền phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn được đặt ra bởi bên nhượng quyền, giới hạn sự tự do trong việc quyết định và điều hành kinh doanh.
 • Sự linh hoạt của bên nhận nhượng quyền có thể bị hạn chế bởi các quy định và giới hạn của hợp đồng nhượng quyền.

2. Chi phí ban đầu cao:

 • Bên nhận nhượng quyền phải trả các khoản phí nhượng quyền ban đầu và các khoản phí thường xuyên khác, chẳng hạn như phí quảng cáo và phí khai mở. Điều này có thể tạo ra một gánh nặng tài chính ban đầu đối với bên nhận nhượng quyền, đặc biệt là trong giai đoạn khởi đầu kinh doanh.

3. Giới hạn sự sáng tạo và kiểm soát:

 • Bên nhận nhượng quyền phải tuân theo các quy trình, quy định và tiêu chuẩn đã được đặt ra bởi bên nhượng quyền. Điều này có thể giới hạn sự sáng tạo và khả năng kiểm soát của bên nhận nhượng quyền trong việc tùy chỉnh và phát triển kinh doanh của mình.

4. Rủi ro liên quan đến thương hiệu:

 • Nếu một số đơn vị nhượng quyền trong mạng lưới gặp vấn đề hoặc vi phạm các tiêu chuẩn chất lượng, thì điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và uy tín của thương hiệu toàn cầu.

Lưu ý rằng mỗi mô hình nhượng quyền có thể có các ưu điểm và nhược điểm riêng, và sự thành công của mô hình phụ thuộc vào cách quản lý và thực hiện của cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền.

Làm thế nào để thành công với mô hình nhượng quyền

Lựa chọn đúng ngành nghề và thị trường

Để thành công với mô hình nhượng quyền, việc lựa chọn đúng ngành nghề và thị trường là vô cùng quan trọng.

Nghiên cứu và đánh giá thị trường:

 • Thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường mục tiêu để hiểu rõ xu hướng phát triển và tiềm năng kinh doanh.
 • Đánh giá khả năng cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng trong ngành nghề đó để đảm bảo rằng mô hình nhượng quyền có thể thành công và phát triển.

Xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ

Để đảm bảo sự thành công trong mô hình nhượng quyền, việc xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ là điều cần thiết.

1. Quy trình và tiêu chuẩn:

 • Xây dựng các quy trình hoạt động chi tiết để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong vận hành toàn bộ mạng lưới nhượng quyền.
 • Đề ra các tiêu chuẩn chất lượng và quy định rõ ràng cho bên nhận nhượng quyền để đảm bảo sự nhất quán và đồng nhất trong các hoạt động kinh doanh.

2. Đào tạo và hỗ trợ:

 • Cung cấp đào tạo chuyên sâu về quy trình, sản phẩm và kỹ năng kinh doanh cho bên nhận nhượng quyền để họ có thể hoạt động hiệu quả.
 • Hỗ trợ liên tục, tư vấn và chia sẻ kiến thức để giúp bên nhận nhượng quyền phát triển và nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Phân phối sản phẩm/dịch vụ hiệu quả

Để thành công với mô hình nhượng quyền, việc phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ một cách hiệu quả là điều cần thiết.

Xây dựng kênh phân phối:

 • Xác định các kênh phân phối phù hợp để đưa sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả.
 • Xây dựng một mạng lưới phân phối đáng tin cậy và có khả năng áp ứng nhu cầu của thị trường.

2. Quản lý và giám sát:

 • Đảm bảo rằng các đơn vị nhượng quyền tuân thủ quy trình phân phối và đáp ứng đúng tiêu chuẩn chất lượng.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các kênh phân phối, thúc đẩy sự cải tiến và tối ưu hóa quy trình phân phối.

Tạo quan hệ đối tác lâu dài

Đối tác lâu dài đóng vai trò quan trọng trong thành công của mô hình nhượng quyền.

Xây dựng mối quan hệ tin cậy:

 • Tạo môi trường tin cậy và hỗ trợ cho các đơn vị nhượng quyền, đồng thời tạo lòng tin và sự cam kết lâu dài từ phía họ.
 • Tạo ra một mạng lưới đối tác đáng tin cậy, đồng hành và chia sẻ các giá trị chung.

Thúc đẩy sự cộng tác:

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giữa các đơn vị nhượng quyền, tạo ra một cộng đồng hỗ trợ và cộng tác.
 • Xây dựng các chương trình thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết giữa các đơn vị nhượng quyền trong mạng lưới.

Lưu ý rằng thành công của mô hình nhượng quyền phụ thuộc vào cách quản lý và thực hiện của cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền. Tận dụng ưu điểm của mô hình và xử lý nhược điểm một cách hiệu quả sẽ đảm bảo sự phát triển và thành công bền vững của mô hình nhượng quyền.

Lời Kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách hoạt động của mô hình nhượng quyền. Đầu tiên, chúng ta đã khám phá các khái niệm cơ bản về mô hình nhượng quyền, bao gồm định nghĩa, lợi ích và ví dụ về các lĩnh vực sử dụng mô hình nhượng quyền. Sau đó, chúng ta đã tìm hiểu về các thành phần trong mô hình nhượng quyền, bao gồm bên nhượng quyền, bên nhận nhượng quyền và quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên. Tiếp theo, chúng ta đã xem xét các bước hoạt động của mô hình nhượng quyền, bao gồm chuẩn bị trước khi triển khai, quy trình tuyển chọn đối tác, đào tạo và hướng dẫn, cũng như quản lý và hỗ trợ sau triển khai. Cuối cùng, chúng ta đã xem xét ưu điểm và nhược điểm của mô hình nhượng quyền.

Mô hình nhượng quyền là một cách hiệu quả để mở rộng và phát triển kinh doanh. Bằng cách nhượng quyền thương hiệu, quy trình và hệ thống cho bên nhận nhượng quyền, mô hình nhượng quyền cho phép mở rộng mạng lưới kinh doanh nhanh chóng và tiết kiệm thời gian và công sức. Bên nhượng quyền cung cấp hỗ trợ, đào tạo và quản lý để giúp bên nhận nhượng quyền thành công trong kinh doanh. Tuy nhiên, mô hình nhượng quyền cũng có nhược điểm, như sự mất sự tự chủ và linh hoạt của bên nhận nhượng quyền và chi phí ban đầu cao.

Tóm lại, mô hình nhượng quyền là một phương pháp kinh doanh có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần sự chọn lựa và quản lý cẩn thận. Để thành công với mô hình nhượng quyền, quan trọng là lựa chọn đúng ngành nghề và thị trường, xây dựng hệ thống quản lý chặt chẽ, phân phối sản phẩm/dịch vụ hiệu quả và t

Vào Nhóm Zalo Chia Sẻ Kinh Nghiệm Kinh Doanh

Sẵn Sàng Chia Sẻ Bí Quyết Kinh Doanh Rửa Xe Thành Công

Các Bài Viết Khác

Mở Tiệm Rửa Xe ?

Bạn Không Biết Bắt Đầu Từ Đâu, Liên Hệ Ngay Chúng Tôi

Shopping Cart

Bạn Muốn Mở Tiệm Rửa Xe & Chăm Sóc Xe ?

Để Lại Thông Tin, Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Bạn